Svetlana Slapšak

Bolje Severna nego Bivša

18.02.2019
Reč je o Makedoniji, ali bi se odnedavno moglo odnositi i na Irsku… Posle dvadeset godina grčkog odbijanja i fantastičnih predloga o novom imenu za Makedoniju, došlo se, veštim parlamentarnim slalomom, do saglasnosti na obe strane. Oba premijera su svoju političku budućnost uložila za zapis u istoriji. Cipras je izvesno rizikovao više, izgubio je koaliciju i predao se kasapljenju nacionalista. Za razliku od makedonske nacionalističke opozicije, grčku vode bogate političke dinastije koje je upravo Cipras, u dugoj istoriji grčke politike, prvi bacio na kolena na izborima, i to dva...