Srđan Milošević

Biblijske legende i demokratija

18.04.2020
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku. Moguće je, uz sve podrazumevane ograde, demokratiju simbolički posmatrati u vrlo sugestivnim biblijskim, preciznije – hrišćanskim analogijama, odnosno kao svojevrsnu „sekularnu religiju“. Iako je demokratija i u svom ideološkom sadržaju neuporedivo racionalnija od bilo koje vere, ta simbolička analogija može da posluži za vrlo plastično objašnjenje o čemu se u toj „sekularnoj religiji“, zapravo, radi. Kroz personifikaciju demokratskih institucija, koristeći poznate motive sa kojima društvo živi, evo, već dve hiljade godina, moguće je demokratiju...

Sukob Ilariona Ruvarca i Pantelije Srećkovića

30.08.2019
Na počecima moderne srpske istoriografije – negde na kraju početka, preciznije govoreći – nalaze se dva istoričara, dve karijere, dve biografije, čija bi se međusobna suprotnost teško mogla zamisliti većom. Jedan od junaka ove priče je Pantelija Srećković (1834–1903), poreklom iz seljačke šumadijske porodice iz Krčmara, daroviti mladić koji se probijao kroz život, poput malobrojnih u ono doba – velikom željom za znanjem. Tako je posle školovanja u Srbiji dospeo do fakultetskog obrazovanja u Kijevu, odakle se vratio spreman da ubrzo preuzme katedru za opštu, a potom za nacionalnu...