Sanja Radivojević

Od čega Zaštitnik građana štiti

06.11.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Sa velikim očekivanjima građani koji smatraju da su im postupanjem nekog državnog organa povređena ili ugrožena prava obraćaju se Zaštitniku građana, jer i sam naziv te nezavisne institucije, uvedene u pravni sistem Republike Srbije po modelu švedskog Ombudsmana (onaj koji ima sluha za narod) uliva poverenje i nadu da će povrede prava biti otklonjene trajno i efikasno. Međutim, ukoliko niste malo više upoznati sa praksom ovog organa, moguće je da ćete zaključiti da su vaša očekivanja bila zasnovana na pogrešnim uverenjima....