Robert Sepi

Sistematsko uništavanje prava na slobodan pristup informacijama

03.07.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Premisa 1: Pravni sistem Srbije garantuje pravo na pokretanje upravnog spora za zaštitu prava na pristup informacijama od javog značaja. Premisa 2: Ne postoji pravo žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja u slučaju da pravo na pristup informacijama povredi neko od "7 veličanstvenih" koje je Zakon o slobodnom pristupu infomacijama zaštitio od samog sebe, odnosno sopstvene primene. Zakoni logike vode ka konkluziji da će pravo na pristup informacijama biti brže, jednostavnije i efikasnije zaštićeno ukoliko ga povredi...

Javni interes bez prav(n)e zaštite

22.07.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ima neke čudne simbolike u činjenici da slučaj javne nabavke privatnog partnera za izgradnju železničke stanice "Prokop", čiji je prvi deo prikazan u tekstu "Nezavisno mišljenje, na polzu naroda", potpuno odudara od klišea koji nam najčešće nudi sedma umetnost. Magiju velikog platna upijamo kroz obrazac prema kome na kraju prvog dela sporedni junak umire da bi glavni lik nastavio da živi u očekivanom nastavku. U konkretnom slučaju teško je oteti se utisku da je sporedni junak – pravo na slobodan pristup informacijama od javnog...

Materijalna istina, šta to beše

10.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U nedavno okončanom postupku najviši sud u zemlji odabrao je pravo dostupno svim građanima, a ne privilegiju koja je samo sudovima dodeljena. Pravo se sastoji u načelu tačnosti i pretpostavke savesnosti, prema kome treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz registara Agencije za privredne registre ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u registrima. Problem je, međutim, u tome što u konkretnom slučaju nije reč o običnoj slobodi izbora. Radi se o ozbiljnom ataku na princip vladavine prava i pravnu...

Kodeks narodnih poslanika: Ništa, a ipak nešto novo

06.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ovu kalendarsku godinu, za razliku od nekih prethodnih, nije obeležila intenzivna zakonodavna aktivnost Narodne skupštine. Međutim, to ne znači da njen rad nije bio intenzivan. Od početka 2021. godine do sada zaštitni znak rada Narodne skupštine jeste izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Njih, saglasno Ustavu i zakonima, bira Narodna skupština na predlog Visokog saveta sudstva. Sportski posmatrano, rezultat je 25:0 za Narodnu skupštinu koja je svih 25 poena osvojila ’’blokom’’, uz male varijacije...

Kada Administrativni odbor administrira

03.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod U iščekivanju pismenog otpravka odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja (u daljem tekstu: Odbor), čiju je izradu javno najavio predsednik Odbora, narodni poslanik Aleksandar Martinović, moramo ukratko da se osvrnemo na neke od najzanimljivijih trenutaka sednice od 23.3.2021. na kojoj su ''razmatrane'' prijave podnete zbog povreda odredaba Kodeksa ponašanja narodnih poslanika (u daljem tekstu: Kodeks). ’’Razmatrane’’ jer će način na koji je Odbor odlučivao o prvim prijavama podnetim zbog...