Robert Sepi

Kodeks narodnih poslanika: Ništa, a ipak nešto novo

06.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ovu kalendarsku godinu, za razliku od nekih prethodnih, nije obeležila intenzivna zakonodavna aktivnost Narodne skupštine. Međutim, to ne znači da njen rad nije bio intenzivan. Od početka 2021. godine do sada zaštitni znak rada Narodne skupštine jeste izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Njih, saglasno Ustavu i zakonima, bira Narodna skupština na predlog Visokog saveta sudstva. Sportski posmatrano, rezultat je 25:0 za Narodnu skupštinu koja je svih 25 poena osvojila ’’blokom’’, uz male varijacije...

Kada Administrativni odbor administrira

03.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod U iščekivanju pismenog otpravka odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja (u daljem tekstu: Odbor), čiju je izradu javno najavio predsednik Odbora, narodni poslanik Aleksandar Martinović, moramo ukratko da se osvrnemo na neke od najzanimljivijih trenutaka sednice od 23.3.2021. na kojoj su ''razmatrane'' prijave podnete zbog povreda odredaba Kodeksa ponašanja narodnih poslanika (u daljem tekstu: Kodeks). ’’Razmatrane’’ jer će način na koji je Odbor odlučivao o prvim prijavama podnetim zbog...