Renata Pavešković

Kako da sud bude efektivniji i efikasniji

25.07.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Za efektivniji i efikasniji rad suda je od presudnog značaja upravljanje sudskim, odnosno pravosudnim sistemom, a u okviru istog upravljanje učinkom koje predstavlja postupak kojim se uspostavlja zajedničko razumevanje onoga što treba postići na nivou organizacije radi postizanja ciljeva zbog kojih sistem postoji. Učinak je posledica sposobnosti, znanja, motivacije zaposlenih, sadejstva i saradnje sa drugim subjektima čije delovanje je od značaja za rad sudskog sistema, radnih procesa i resursa (ljudstvo, vreme, prostor, materijalno-...