Partneri Srbija

Novi Zakon o policiji na uštrb privatnosti građana

17.09.2021
U toku je javna rasprava povodom Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima objavljenog od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) 30. avgusta ove godine. Organizacija Partneri Srbija ukazuje na činjenicu da Nacrt sadrži više spornih odredbi koje mogu imati štetan uticaj na prava i slobode građana Srbije, pre svega na pravo na privatnost. Nacrt predviđa proširenje policijskih ovlašćenja i na prepoznavanje lica na osnovu biometrijskih karakteristika lika. Konkretno, radi se o ovlašćenju za korišćenje tzv. sistema za automatsko prepoznavanje lica (eng. facial recognition), koji predstavlja...