Nikola Zdravković

Uticaj uranijuma na malignitet je čista propaganda

29.11.2019
Šta je nama naša propaganda dala? Pre nekoliko dana, Centar za evroatlantske studije (CEAS) i CeSID objavili su rezultate zajedničkog anketnog istraživanja pod imenom Srbija i novi horizonti. Za naše potrebe detalji nisu mnogo bitni: 1000 slučajno odabranih stanovnika Srbije dobilo je 27 pitanja o temama kao što su NATO, Kosovo, bezbednost i tako dalje, ali jedno pitanje se izdvaja po tome što predstavlja pravu, iskonsku parabolu o stanju naše društvene svesti. Naime, pitanje glasi: Da li verujete da je upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja Srbije izazvala...