Nevena Petrušić

Sudska zaštita kod masovne povrede prava

17.06.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kompanija za distribuciju električne energije potrošačima je obračunavala utrošak električne energije po ceni većoj od cene utvrđene tarifom; Trgovinska firma je prodala kupcima dve hiljade neispravnih kućnih vaga za merenje telesne težine; Gradska toplana, zbog zastarelosti opreme za prečišćavanje, emituje štetne supstance iznad dozvoljenog maksimuma, što ugrožava zdravlje ljudi na kontaminiranom području; Komunalno preduzeće je u oglasu za posao vozača kamiona navelo da se mogu prijaviti samo osobe muškog pola. Sve su ovo...