Nenad Kovačević

Advokatska tajna

09.05.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Jedan od prvih susreta sa pojmom tajni svaki građanin ima najpre kroz narodno predanje o Trojanu, caru sa kozjim ušima, koji je svoje berberine koji bi priznavali, odnosno otkrivali da car ima kozije uši kažnjavao smrću. Mladi berberin, kao junak narodne priče (prateći savet njegovog majstora kako da postupi zbog nestrpljivosti da zlokobnu tajnu o carskim ušima podeli sa javnošću) je iskopao jamu, zavukao glavu u nju i saopštio poverljive informacije do kojih je došao tokom obavljanja svoje berberske delatnosti. Nakon što su iznikla...

Kad uprava utihne

20.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Preko uprave do (zaštite) prava Prilikom pominjanja zaštite prava i interesa građana, opšta javnost će najčešće pomisliti na razne sudske postupke u kojima građani pokušavaju da ostvare ili zaštite svoja na Ustavu i zakonu zasnovana prava i interese. Iako sudovi predstavljaju ponekad poslednje sredstvo u zaštiti prava i interesa građana, građani zapravo najčešće ostvaruju odnosno štite svoja prava i interese najpre pred organima uprave kao što su republički organi (npr. ministarstvo, agencije itd.), pokrajinski, gradski ili...

Masovni sporovi – rešenje masovnih problema ili masovni problem

08.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod – o parničnom postupku i „masovkama“ Parnični postupak se zasniva na postojanju (najčešće) jedne stranke (tužioca) koja pred sudom tvrdi da su njeno pravo ili pravni interes napadnuti time što je neka druga stranka (tuženi) svojim ponašanjem dovela do povrede, osporavanja ili ugrožavanja tih prava, odnosno interesa. Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu - ZPP) poznaje situacije kada postoji i više stranaka u postupku (npr. suparničarstvo, umešanje i spajanje parnica zbog zajedničkog raspravljanja). Ipak, postoje...

Stečajni postupak – zaštita osnovnih prava zaposlenih

08.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uvod Imajući u vidu burnu tranziciju Srbije, ne čudi da pominjanje stečaja ili (kako se kolokvijalno naziva) bankrotstva gotovo uvek izaziva osećaj nelagode kod građana. Ovo sigurno ima veze i sa samom reči bankrot koja potiče od italijanskog „banca rotta“ što u bukvalnom prevodu znači „slomljena klupa” što dolazi iz (verovatno figurativnog) lomljenja klupe zajmodavca onda kada bi on postao nesposoban za plaćanje. Iskustvo nam govori da se o pojmu stečaja, njegovim ozbiljnim posledicama i načinima kako da, pre svega građani (...