Nemanja Rilke

Medijacija u potrošačkim sporovima

12.01.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Zamislite situaciju iz svakodnevnog života u kojoj odete u prodavnicu i kupite cipele, a u roku od tri meseca od kupovine odlepi se đon. Revoltirani podnesete reklamaciju trgovcu, ali vas on odbije uz obrazloženje da niste adekvatno koristili obuću, a vi posle toga ne znate šta da radite. Prva asocijacija bi bio izbor između toga da vodite dug i skup sudski postupak zbog jednog para cipela ili da sve pokušate zaboraviti i kupite nove cipele. Nijedna od opcija vam se ne bi svidela. Usvajanjem i početkom primene Zakona o...

Izbor na sudijsku funkciju: Pozitivna ili negativna selekcija

28.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Pitanje koje se nameće čitanjem gornjeg naslova glasi: da li se u Republici Srbiji vrši pozitivna ili negativna selekcija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju i prilikom kasnijeg izbora na funkciju u drugom ili višem sudu? Drugim rečima, da li se vrši izbor najboljih kandidata ili ne. Odgovor na ovo pitanje nije nimalo lak, a prikaz postojećeg stanja najbolje se može opisati zvaničnim predviđanjem budućeg načina uređivanja ove oblasti, koja je sadržana u Akcionom planu reforme pravosuđa za period od 2020-2025. godine....