Milijana Trifković

Kako do bolje zaštite socijalnih i ekonomskih prava

29.10.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Ekonomskim i socijalnim pravima dugo je osporavan karakter prava, uz isticanje da se radi o smernicama i poželjnim ciljevima za države, koji su isuviše neodređeni da bi bili utuživi ili da iziskuju prevelike resurse da bi bili ostvarivi. Ipak, primeri uspešne zaštite tih prava su u tolikoj meri rasprostranjeni da ključno pitanje više nije da li se može obezbediti sudska zaštita ekonomskih i socijalnih prava, nego u kojoj meri je ta zaštita trenutno dostupna pred sudovima različitih zemalja i kako se ta zaštita može poboljšati....