Milica Tošić

Kako do informacija od javnog značaja - nove izmene zakona

25.12.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stupile su na snagu i počinju da se primenjuju od 17.februara 2022. godine. Nove odredbe unose određene izmene u dosadašnji postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama, pa u nastavku predstavljamo kako će ovaj postupak izgledati ubuduće: Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja Ovaj postupak ostaje isti kao i do sada. Tražilac informacija podnosi pismeni zahtev organu vlasti za pristup informacijama od javnog značaja....