Milan Momčilović

Upravno sudstvo u Кraljevini Jugoslaviji – pogled u budućnost

24.11.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Upravni sud u Srbiji ima istoriju dugu vek i po. Ona počinje šezdesetih godina XIX veka, sa organskim zakonima kneza Mihaila Obrenovića i postepenim razvlašćivanjem do tada neprikosnovenog Državnog saveta. Namesničkim ustavom iz 1869. Državni savet je sveden na savetodavno telo vlade, i tada u prvi plan izbija njegova funkcija najvišeg upravnog suda, kako će i ostati sve do Drugog svetskog rata. Po ugledu na Francusku, koja je osnivanjem svog Državnog saveta 1799. postala pionir upravnog sudstva, Srbija se na ovaj način...

Zaštita životne sredine, pogled iz srednjeg veka

21.06.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Poslednjih godina, a naročito poslednjih nekoliko meseci, svedoci smo snaženja zelenog pokreta i ekološke svesti u Srbiji. Кao civilizacijska tekovina, zaštita životne sredine decenijama je prisutna u našim pravnim dokumentima, i predstavlja ustavno načelo i međunarodnopravnu garanciju. Međutim, čini se da se kod nas zdrava životna sredina tek od skoro poima istovremeno i kao opšte dobro, i kao neotuđivo pravo svakog pojedinca, koje ne sme biti dovedeno u pitanje ničijom samovoljom, niti podređeno zahtevima krupnog kapitala...

Kako se čuveni Vranjanac Đorđe Tasić suprotstavljao degradaciji sudija

03.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Poslednjih meseci dosta se govorilo o izmenama ustavnih odredaba o pravosuđu, za koje su se građani naposletku opredelili na referendumu održanom 16. januara ove godine. Naročita pažnja bila je posvećena načinu izbora sudija, i često je ukazivano na to da isti diktira u kojoj će meri sudstvo karakterisati nezavisnost, bez koje, kako je britko primetio profesor Mihailo Ilić dvadesetih godina prošlog veka, "ne može biti govora o pravnom poretku". Polemike su vođene o uticaju izvršne vlasti, ili kako se često kaže, "politike" na...