Milan Filipović

O izmenama Zakona o parničnom postupku

03.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Predložene izmene Zakona o parničnom postupku (ZPP) značajno umanjuju efekte Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) i postavljaju nove prepreke pristupu pravdi koje će pogoditi veći broj građana, pa čak i ljude sa prosečnim primanjima. Pod opravdanjem efikasnije naplate sudskih taksi, građanima se direktno povređuju Ustavom garantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo. Visoke sudske takse već sada veliki broj građana ostavljaju bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom...

Spontana okupljanja u vreme COVID-19

22.07.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. U redovnim okolnostima građani imaju pravo da se spontano okupe kako bi negodovali povodom izjave javnog funkcionera. Tada im je dozvoljeno da nose transparente, uzvikuju parole i da se kreću ulicom. Slobodom okupljanja su zaštićena i određena ponašanja koja predstavljaju prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru (ZJRM) ili Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Odgovor na pitanje da li je ponašanje učesnika skupa u vreme proglašene epidemije COVID-19 kažnjivo nije jednostavan, usled nedostatka sudske prakse, kao i zbog...