Kristina Kalajdžić

Pravosudni sistem mora da se otvori i komunicira sa građanima

17.01.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Analiza nacrta zakona o pravosuđu pokazuje da unapređenje transparentnosti rada pravosuđa nije visoko na lestvici prioriteta reforme pravosudnog sistema. Javna rasprava u vezi sa setom nacrta zakona o pravosuđu je u toku i traje do 15. januara 2023. godine. Prevashodni cilj donošenja zakona je usklađivanje sa izmenama Ustava iz februara 2022. godine, odnosno da se pravosudnim organima obezbedi veća nezavisnost i unapredi njihov položaj. U nacrtima zakona se nalazi niz rešenja kojima bi trebalo ovo postići, poput proširenja...

Kakva je informativnost veb sajtova pravosudnih organa

26.05.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Istraživanje Partnera Srbija pokazalo je veoma nizak stepen komunikacije tužilaštava i sudova sa građanima, a na osnovu analize sadržaja veb-strana ovih institucija. Tužilaštva i sudovi su garanti vladavine prava svake demokratske države, a veliko interesovanje javnosti za rad sudova i tužilaštava zahteva ujednačen pristup komuniciranja sa javnošću. Preduslov za poverenje građana u institucije jesu tačne, pravovremene i lako dostupne informacije o njihovom radu. U današnje vreme veb-sajt je prva adresa na koju će većina građana...

Državno pravobranilaštvo i interesi građana

17.11.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Često čujem pitanja poznanika šta je to Pravobranilaštvo, čime se ono bavi? Kada neko hoće jednostavnim jezikom da objasni šta to Pravobranilaštvo radi, kaže da je Pravobranilaštvo advokat države. Razume se, ovo je samo pojednostavljenje uloge Pravobranilaštva. U Zakonu o pravobranilaštvu stoji da je „Pravobranilaštvo organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave“. Pun naziv ove institucije je Državno pravobranilaštvo i ono...