Jelena Kostić

Zašto je malo prijavljenih dela protiv životne sredine

06.05.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Prema podacima iz pravosudne statistike imamo veoma mali broj prijavljenih krivičnih dela protiv životne sredine i veoma mali broj optužnih akata protv izvršilaca tih dela na nacionalnom nivou. Kako je to moguće, kad je životna sredina glavna tema u javnom životu i kad smo zasuti primerima zagađenja vode, vazduha i zemlje sa svih strana? Hajde da zavirimo u statistiku, ali i u to na koji način se pravo za zdravu životnu sredinu štiti u krivično pravnom smislu. Šta su krivična dela protiv životne sredine? Krivičnim...

Tužilaštva - preporuke za unapređenje propisa i prakse

10.12.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Ujednačena sudska i tužilačka praksa doprinosi unapređenju poverenja javnosti u rad pravosuđa. Ukoliko je rad sudova i javnih tužilaštava transparentan, veća je odgovornost i nezavisnost u postupanju sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika. Ujednačenost sudske i tužilačke prakse doprinosi i unapređenju pravne sigurnosti i načela jednakosti pred zakonom, a što je veoma važan elemenat vladavine prava. Javni tužilac je prema članu 156. stav 2 Ustava Republike Srbije, dužan da svoju funkciju obavlja na osnovu Ustava, zakona,...

Planovi integriteta u javnim tužilaštvima

03.07.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Javni tužioci su u obavezi da se u svom radu pridržavaju profesionalnih i etičkih standarda. To doprinosi ne samo jačanju integriteta javnog tužilaštva, već i vladavine prava i poverenju javnosti u njegov rad. Prema zajedničkom mišljenju Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Komiteta ministara Saveta Evrope broj 9 iz 2014. godine, nezavisnost tužilaštva je neophodan preduslov nezavisnosti sudstva. Zbog toga je potrebno kontinuirano jačanje njegove nezavisnosti i samostalnosti.[1] Integritet javnih tužilaca se doživljava kao...