Jasmina Krštenić

Kako nasilje mogu sprečiti tužilac i policajac

15.10.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Ne postoji društvo bez nasilja, ali postoje društvena delovanja usmerena na sprečavanje nasilja. Sada se bavimo, na žalost, uvek aktuelnom temom nasilja u porodici. Iskorenjivanje, sporo i teško, ali sprečavanje primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici brzo i uspešno. Član 3. stav 3. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pod pojmom 'Nasilje u porodici' podrazumeva akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili...