Jasmina Krštenić

Uvod u pitanja prava i zdravlja

12.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Odnos lekara i pacijenta Kroz kratak prikaz određenih krivičnih dela upoznaćemo se sa tačkama dodira medicinskog i krivičnog prava, postojanjem situacija u kojima ima posla za lekare i pravnike. U lečenju pacijenata moguće su lekarske greške koje su najčešće nevoljne. Novo doba je ozbiljno oštećeno virusom o čijoj opasnosti nemamo potpunu svest, moramo da pomenemo nove bolesti i staru opasnost zvanu AIDS. Ljudi imaju sve ove viruse, ne štite se i ne štite druge od sebe. Takođe, fokusirali smo se na lekare koji su opterećeni...

Kako nasilje mogu sprečiti tužilac i policajac

15.10.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Ne postoji društvo bez nasilja, ali postoje društvena delovanja usmerena na sprečavanje nasilja. Sada se bavimo, na žalost, uvek aktuelnom temom nasilja u porodici. Iskorenjivanje, sporo i teško, ali sprečavanje primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici brzo i uspešno. Član 3. stav 3. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pod pojmom 'Nasilje u porodici' podrazumeva akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili...