Grozda Pejčić

Serija Nečista krv – osveta loših đaka

11.01.2022
Tekst je izvorno objavljen na portalu dnevnog lista Politika Odgledali smo i poslednju epizodu serije „Nečista krv”. Nedvosmislen utisak: adaptatori scenarija nisu bili u školi kad je obrađivano delo Bore Stankovića. Zamisao da se objedine sva dela ovoga pisca i na osnovu toga sačini slika života u Vranju pred oslobođenje i po oslobođenju od Turaka može samo sa zadovoljstvom biti pozdravljena. Šta smo, međutim, dobili u ovoj „adaptaciji adaptacije” – uz napomenu da razumemo da postoje „umetnička sloboda”, „umetničko viđenje”, „savremeni autorski pristup”? Prvo, Vranje sa...