Goran Sandić

Rat je strašna i skupa reč

29.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Rat je strašna i skupa reč. Možda i najstrašnija imajući u vidu da se po razaranjima i tuzi koju donosi može meriti samo sa velikim prirodnim nepogodama. Ali tu je i caka – rat je ljudska aktivnost i zavisi isključivo od ljudi, njihovih stavova, uverenja, namera. Međutim, čak i među oružjem, pravo ne ćuti. Međunarodno pravo obavezuje sve, a glasno govori za sve one koji se ne prave da ga ne čuju. Jedan od fundamentalnih postulata obnove sveta nakon Drugog svetskog rata je i zabrana rata, odnosno zabrana pretnje silom i upotrebe...

U Strazbur po pravdu

21.12.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Šta to beše Protokol 16? Jedno vreme naša država je bila na samom vrhu kada se radi o broju slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava. Poslednjih godina se taj broj smanjuje u apsolutnim brojkama, ali je i dalje relativno visok. U 2019. godini Evropski sud za ljudska prava razmatrao je 2.595 predstavki podnetih protiv Srbije, a 2020. godine 1.421. Dabome, to ne znači da je Evropski sud za ljudska prava prihvatio da sudi u svim tim slučajevima (u 2020. godini je prihvatio svega 8 predstavki), međutim toliki broj predstavki...

Pravno nesavladana prošlost

07.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U okretanju budućnosti često pokušavamo da pustimo prošlost, ali nama blisku prošlost još uvek nismo ni moralno ni pravno savladali. Vraćamo se pojmovima poput tranzicione pravde, istorijske nepravde prema našem (izaberi naziv) narodu, ili prosto ostajemo ravnodušni. Međutim, pojedini procesi su i dalje u toku. Oni traju već neko vreme, a ponekad se čini da se sa njima namerno odugovlači. Naročito osetljiva, jer se tiču najdrastičnijih oblika kršenja nečijeg dostojanstva i ljudskih prava, kao da se zaboravlja da su suđenja za...

Kako podneti inicijativu za ocenu ustavnosti

19.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Da li su Vam nekada odredbe nekog zakona ili odluke skupštine opštine u kojoj živite izgledale kao da nije sve u redu sa njima i da zadiru u prava i slobode više nego što bi trebalo i što im Ustav dozvoljava? Možda je opština zabranila da se protesti organizuju na glavnom trgu, gde se najčešće i protestuje, ili je pak ministar unutrašnjih poslova doneo naredbu kojom se neproporcionalno ograničava sloboda kretanja građanki i građana. Ukoliko jeste, hvala Vam što aktivno razmišljate o pravima i slobodama! Ovde ćemo se potruditi da...

Ima li vladavine prava bez vladavine sudova

08.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na portalu otvorenavratapravosudja.rs.  Kada bih vam rekao da je vladavina prava jedan od onih pojmova koja su domaći i međunarodni političari upotrebili toliko puta da ga skoro više i ne čujemo kada ga izgovore - verovatno biste se saglasili sa tim. Međutim, iza tog silnog ponavljanja mora da se krije nešto važno - čak i ako su to zaboravili upravo oni koji ponavljaju. Šta je vladavina prava? Vladavina prava podrazumeva da sve javne vlasti budu ograničene zakonima. To znači baš sve - od mesne zajednice do šefa države. Međutim, prosto ograničavanje zakonima...

Zašto je bitno da sud zaštiti uzbunjivača

13.07.2020
Tekst je izvorno objavljen na portalu otvorenavratapravosudja.rs.  Uzbunjivač, to je ona misteriozna osoba koja krade tajne, cinkari i nonšalantno zviždi, zar ne? Nema mnogo opisa koji su tako daleko od istine. Uzbunjivači, iako im sam naziv ne čini uslugu i ponekad unosi zabunu, imaju veoma važnu i osetljvu ulogu u svakom društvu koje radi na uspostavljanju kulture transparentnosti i odgovornosti. Ali ko su oni i zašto imaju tako važnu ulogu? Uzbunjivači su hrabri pojedinci i pojedinke koji iz etičkih ili moralnih razloga, najčešće svesni okolnosti i rizika po sopstvene karijere, u...