Dušan Protić

Ocena stanja u pravosuđu iz ugla civilnog sektora

18.05.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Problem ostvarivanja principa vladavine prava u Srbiji, delotvornog funkcionisanja nezavisnog pravosuđa koje obezbeđuje poštovanje i sprovođenje zakonodavstva i osnovnih prava, predstavlja dugogodišnji izazov, u novije vreme posebno aktuelizovan u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Sudska statistika i drugi zvanični dokumenti sa podacima o radu pravosudnih organa, ne pružaju dovoljno pouzdanu osnovu za uočavanje stvarnih problema, a daju isključivo „pogled iz aviona“ u kojem se gubi perspektiva pojedinca koji traži pravdu pred...

Javni izvršitelj i posredovanje između poverioca i dužnika

13.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Pitanje može li javni izvršitelj da bude posrednik između poverioca i dužnika predstavlja stvarnu dilemu koja može da se pojavi u izvršnom postupku. Malo je poznato da je zakonska dužnost javnog izvršitelja da posreduje između stranaka radi sporazumnog namirenja izvršnog poverioca (čl. 137. Zakona o izvršenju i obezbeđenju). U praksi, do ovog momenta, nisu uočena značajnija primena ove zakonske norme. Pokušajmo malo da osvetlimo taj problem, posebno imajući u vidu da ova zakonska obaveza nije naročito poznata strankama, dok...