Dragiša Ćalić

Šta su privredni prestupi

06.06.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kada poslujete, bilo da ste u privredi ili u finansijskom sektoru, važno je da pored ekonomskih pravila za uspešno poslovanje, pratite i poštujete propise zemlje kojima je to poslovanje regulisano. Ako postupite suprotno propisanom počinilac ste prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela. Dok se o prekršajima i krivičnim delima mnogo govori, privredni prestupi su ostali po strani. Zbog toga se u ovom tekstu bavimo njima. Privredni prestupi su društveno štetne povrede propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju...

Zakon i loše postupanje prema životinjama

26.12.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Na samom početku važno je znati da je zlostavljanje životinja svako loše postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt i da takvo postupanje nije dozvoljeno. Ako se ostavi po strani činjenica da je navedeno postupanje  zabranjeno, čini se da smo svi manje više saglasni da lošeg postupanja prema životinjama ne sme da bude. Ipak, ovo “manje više” je zbog toga što i dalje postoje oni koji, ili smatraju da...

Izmene Zakona o eksproprijaciji – ekspeditivnost ili otimačina

07.12.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kuk, kuc, ovde država! Izvolite, kako mogu da vam pomognem? Došli smo da kupimo ovaj lepi plac sa kućom. Ali, ja ne želim da prodam.  Moraćete, imamo jednog stranog privatnog investitora, hoće nešto da gradi tu, a nama znate novca uvek treba, proglasili smo to javnim interesom.  Sve je po zakonu. Da li će ovako ubuće izgledati postupci eksproprijacije imajući u vidu nedavno usvojene izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji i da li usvojeni predlog zaista donosi samo ekspeditivnost postupka, kako tvrde iz vlade ili...

Zaposleni i mogućnost obavezne vakcinacije

12.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Obavezna vakcinacija (zdravstvenih) radnika Dugotrajna i za sve iscrpljujuća borba sa korona virusom još uvek traje. Međutim, za razliku od prošle godine kada su maske i distanca bile gotovo jedina zaštita, sada smo ušli u novu fazu. U onim zemljama koje su obezbedile vakcine za veliki broj građana, pre par meseci počela je masovna vakcinacija širom sveta. Srećom, u Srbiji, do sada, vakcina ima dovoljno za sve koji žele da se vakcinišu. Od početka epidemije, upoznavajući virus i opasnost koju nosi, vakcine smo mogli samo da...

Vanbračni partneri - pravo na porodičnu penziju

21.09.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Vanbračni partneri odskoro mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su stupile na snagu krajem 2019. godine, vanbračni partner je prvi put izričito pomenut kao član porodice umrlog lica (osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije), u čemu se ogleda svrha izmene, jer samo članovi porodice (uže - supružnici/vanbračni partneri i deca, te šire roditelji, braća i sestre) umrlog lica mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Šta je...