Damjan Mileusnić

Slapp postupci – Novi vid pritiska na istraživačke novinare

06.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Novinari i aktivisti koji rade u odbrani javnog interesa često se susreću sa pritiscima poput javnih diskreditacija, učestalih inspekcijskih kontrola, nepovoljnijeg tretmana na konkursima koji se finansiraju javnim sredstvima ili sprovođenja istraga u vezi sa navodnim aktivnostima finansiranja terorizma ili pranja novca. Međutim, od skoro pritisci dobijaju i novi oblik, kroz pokretanje tzv. strateških postupaka protiv učešća javnosti, odnosno SLAPP postupaka (eng: Strategic Lawsuits against Public Participation). Primarni cilj...