Damjan Mileusnić

Komunikacija građana s Narodnom skupštinom

08.11.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Nakon parlamentarnih izbora održanih u aprilu ove godine, trinaesti saziv Narodne skupštine otpočeo je sa radom. Formiranje novog saziva predstavlja priliku za građane da ostvare bolju komunikaciju sa narodnim poslanicima. Imajući u vidu da u našem izbornom sistemu građani na izborima glasaju za izborne liste i nemaju uticaja na konačni izbor narodnih poslanika, neophodno je obezbediti nesmetanu razmenu informacija između predstavnika vlasti i građana koji su im pružili poverenje na izborima. Pre svega, to se čini putem...

Slapp postupci – Novi vid pritiska na istraživačke novinare

06.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Novinari i aktivisti koji rade u odbrani javnog interesa često se susreću sa pritiscima poput javnih diskreditacija, učestalih inspekcijskih kontrola, nepovoljnijeg tretmana na konkursima koji se finansiraju javnim sredstvima ili sprovođenja istraga u vezi sa navodnim aktivnostima finansiranja terorizma ili pranja novca. Međutim, od skoro pritisci dobijaju i novi oblik, kroz pokretanje tzv. strateških postupaka protiv učešća javnosti, odnosno SLAPP postupaka (eng: Strategic Lawsuits against Public Participation). Primarni cilj...