Blažo Nedić

SAD i prekid trudnoće: Presedanom na presedan

12.08.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Nakon 50 godina Vrhovni sud SAD ukinuo univerzalno pravo na prekid trudnoće U sada već čuvenoj odluci od 24. juna 2022. godine u predmetu Dobbs protiv (v.) Jackson, većinom glasova od 5:4, Vrhovni sud SAD presudio je da Ustav SAD ne garantuje pravo na abortus, čime je preinačen 50-godišnji presedan iz predmeta Roe v. Wade kojim je isti sud još 1973. godine utvrdio da odredbe o privatnosti sadržane u 14. amandmanu Ustava SAD uključuju i pravo svake žene na prekid trudnoće. Pre osvrta na neke od razloga i posledica ovakve odluke...

Zašto su sudski predmeti pogodni za medijaciju

19.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kratak osvrt na Analizu podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju (ceo tekst analize dostupan je ako kliknete OVDE) Pravosudni sistem Srbije godinama unazad suočava se sa velikim brojem predmeta, posebno onih iz kategorije “starih”. To dodatno opterećuje sudove, a građanima otežava pristup pravdi. Iako je u poslednje dve decenije iniciran niz projekata sa ciljem dodatnog unapređivanja efikasnosti našeg pravosuđa, problem nije u potpunosti rešen, a jedan od uzroka može se tražiti i u činjenici da u našoj zemlji...