Ana Burić

Zar sada treba da platim i sudske takse

17.01.2023
Tekst je izvorno objavljen na portalu otvorenavratapravosudja.rs Кoliko ima različitih ljudi i odnosa među njima, očigledno isto toliko ima različitih advokata i odnosa advokata sa klijentima. Ponekad (odnosno, sve češće) se dešava da upravo zbog nepostojanja komunikacije u odnosu advokat – klijent, kada je već pokrenut ili okončan sudski postupak, nezadovoljnoj stranci sud bude taj koji je "kriv", kako za odluku, tako i za nastale troškove koje sam klijent treba da plati, a za koje možda nije ni znao da mogu nastati. Кonkretno, često se dešava da po pravnosnažnom okončanju sudskog...