Aleksej Kišjuhas

Čemu doktorat

03.11.2019
Da napiše ili da prepiše doktorat, svejedno? Čemu to maltretiranje i nepojamno cimanje?  Zato što je doktorat verovatno jedina preostala stvar na ovom svetu koja se ne može kupiti novcem ili uticajem. Već samo znanjem i trudom.  Jer novac može da kupi i lepotu i zdravlje, od estetske hirurgije do skupocene zdravstvene terapije.  Novci obezbeđuju i izvrsno privatno obrazovanje, od vrtića sve do fakulteta. Veliki novac kupuje i veliku društvenu moć, ili uticaj na izvršnu, sudsku i/ili zakonodavnu vlast.  Mnogi je poslanik ili kongresmen, ministar ili sudija, bio (pot)kupljen od...

Diploma jeste važna

29.07.2019
„Diploma je samo papir“ je popularna tvrdnja, zajeb i zabluda mahom za – one bez fakultetske diplome. I za one roditelje, srodnike i šatro „moderne“ građane koji su u to poverovali. Ali i precizna dijagnoza doba u kojem živimo. Svi smo čuli za tu prevarnu žvaku i kiselo grožđe. Navodno, u savremenom svetu, računaju se jedino praktično znanje, brzina, efikasnost i informacione novotarije, a to se kao ne uči na apstraktnim, staromodnim i tromim fakultetima sa njihovim „teorijama“. Danas je znanje na dohvat prsta na pametnom telefonu, pa zašto bismo i sami bili pametni? I kome još...