Aleksandar Trešnjev

Kako zaštiti žrtve u krivičnom postupku

05.05.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U žiži javnosti se sve ćešće pojavljuje pitanje da li žrtve krivičnog dela mogu biti zaštićene tokom krivičnog postupka i/ili nakon njegovog okončanja i na koji način. Žrtva krivičnog dela je termin koji se često kolokvijalno koristi za pojam koji je u krivičnom (procesnom i materijalnom) zakonodavstvu pojam oštećenog. Pored toga što se ova dva termina u potpunosti ne poklapaju, u ovom tekstu koristićemo se zakonskim terminom oštećeni. Da bi smo rešili pitanje na koji način se oštećeni može zaštiti u krivičnom postupku, za...

Šta ako se zateknete na mestu izvršenja krivičnog dela

17.06.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Malo ljudi ima priliku da se zatekne na mestu izvršenja krivičnog dela, ali ako se ipak zateknete, kasno je da tek tada počnete da razmišljate šta treba da radite. Zato je možda bolje da se na vreme informišete. Skoro po pravilu sva lica koja se zateknu na mestu izvršenja krivičnog dela ponašaju se ili tako što odmah pobegnu sa lica mesta ili pak sami pokušaju da sprovedu neku svoju istragu, trude se da obezbede i fiksiraju tragove izvršenja krivičnog dela, raspitaju se šta se desilo i sl. I jedan i drugi način su pogrešni. Ako se...