Aeon

Islam u spavaćoj sobi

14.09.2019
Malo je tako dubokih promena u svetskoj istoriji kao što je to bio prelazak bliskoistočnih naroda u islam. Počev od srednjeg veka taj se proces odvijao stolećima i to pod uticajem raznih faktora – osvajanja, diplomatije, uverenja, ličnih interesa i prinude. Jedan je činilac, međutim, uglavnom zaboravljen, mada je odigrao presudnu ulogu u nastanku specifično islamskog društva: brakovi muslimana sa pripadnicima drugih vera. U početku je mešanje muslimana i nemuslimana bilo uslovljeno prostom neravnotežom moći: muslimani su činili elitu vladajuće manjine koja je koristila resurse pokorenih...