27.07.2020

Vranjska Služba za anesteziju u 21. veku

Služba za anesteziologiju sa reanimatologijom bolnice u Vranju u proteklih dvadeset godina imala je lekare koji su bili direktori, zamenici ili pomoćnici direktora Zdravstvenog centra (ZC) Vranje, međutim, Služba nije imala od njih neki poseban benefit. Naprotiv...

U proteklih dvadesetak godina 21. veka Služba za anesteziologiju sa reanimatologijom najviše je dobila u periodu kada su direktori ZC Vranje bili dr Miroljub Stanković i dr Uroš Trajković, te početkom 2019. godine kada su Ministarstvo zdravlja i Republika Srbija dali Pčinjskom okrugu moderan operacioni blok i Jedinicu intenzivnog lečenja (JIL), opremljene savremenom medicinskom opremom.

U oba ova perioda, koji su bili najbolji za našu Službu anesteziologije sa reanimatologijom bolnice Vranje, bio sam načelnik.

U mom prvom mandatu, kada su direktori bili Stanković i Trajković, zahvaljujući njihovoj nesebičnoj pomoći i Ministarstvu zdravlja Služba sa anesteziologiju sa reanimatologijom dovedena je po svim parametrima u sam vrh srpske anestezije.

Služba je podignuta na visok nivo u ljudstvu (primljeno je pet lekara specijalista i pet medicinsih sestara); novom i savremenom medicinskom opremom neophodnom za bezbedno vođenje anestezije (pet aparata za anesteziju, dva ventilator respiratora za mehaničku ventilaciju pacijenata, infuzione pumpe, defibrilatori, monitori...); uveli smo nove i savremene lekove i sanitetska materijalna sredstva (neke po prvi put u srpskoj anesteziji); redovno servisiranje medicinskih aparata; dovođeni su vodeći profesori (medicinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu) da sprovode edukaciju u Službi u Vranju; uvedena je plaćena edukacija za sve doktore službe.

Moj drugi mandat kao načelnika otpočeo je kada je bilo najteže, otvaranjem novog, savremenog Hirurškog bloka sa najsavremenijom opremom hirurške Jedinice intenzivnog lečenja (JIL).

Da bi jedan JIL funkcionisao neophodni su: prostorni, tehnološki (medicinska oprema), ljudski (doktori, medicinske sestre, higijeničari) i farmakološki uslovi.

Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Srbije imali smo u JIL-u savremene prostorne i tehnološke uslove. Trebalo je obezbediti kadrovske kapacitete (medicinske sestre, higijeničare, lekove i sanitetska materijalna sredstva).

Posebno je značajna organizacija rada u JIL-u kako bi oboleli ili povređeni pacijenti imali kontinuirani monitoring i intenzivno lečenje. 

Uz nesebičnu pomoć menadžmenta bolnice obezbeđeni su kadrovski uslovi (minimalan broj medicinskih sestara za funkcionisanje JIL-a).

Kao jedini klinički farmakolog u bolnici Vranje poznavanje farmakologije iskoristio sam da u JIL-u, a u skladu sa našom finansijskom situacijom, obezbedimo neophodne lekova i sanitetski materijal za lečenje pacijenata.

Napomenuo bih samo da je prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš, prilikom obilaska vranjskog JIL-a pohvalio organizaciju jedinice.

Služba za anesteziju sa reanimatologijom i intenzivno lečenje u Vranju danas ima trinaest lekara specijalista, od kojih je jedan primarijus i subspecijalista (doktori se bave anestezijom u operacionim salama, intenzivnim lečenjem u JIL-u), dva su doktora na specijalizaciji, zaposleno je osamnaest medicinskih sestara u Anesteziji i sedam u JIL-u.

 

(Autor je prim.dr, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i subspecijalista kliničke farmakologije).

Foto Vranje News

 

PROFIL 

Slavče Antanasković rođen je 1958. godine u Vladičinom Hanu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalistički ispit položio je 1992. na VMA, dok je subspecijalističke studije iz kliničke farmakologije završio 1995. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Aprila 1994. godine određen je za mentora iz anesteziologije sa reanimatologijom u Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta u Beogradu, a 2010. i za mentora specijalističkog staža u veću Medicinskog fakulteta u Nišu. Edukovao se i usavršavao u zemlji i inostranstvu. Završio je školu iz kliničke farmakologije i farmakoterapije i jedini je klinički farmakolog u Vranju. Završio je trogodišnju edukaciju iz anesteziologije Evropskog udruženja anesteziologa (CEEA 2012 - 2014), učestvovao u radu Kongresa u organizaciji ESA, ESICM i WFSA i kao predavač na međunarodnim sumpozijumima u Nišu (2010 - 2014) i u Beogradu (2015 - 2018). Objavio je veliki broj radova u međunarodnim i domaćim zbornicima i časopisima. Jedan je od autora knjiga „Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini“, „Šok“, „Upotreba antibiotika kod infekcija operativnih rana“ i „Anestezija u akušerstvu“. Kreirao je i promovisao lateralni pristup za OETI – Lateralna intubacija 2016. godine. Predsednik je nadzornog odbora Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i član Komisije za stručni nadzor Lekarske komore Srbije. Član je Predsedništva Aktiva za intenzivno lečenje sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD i predsednik Aktiva za farmakoterapiju iste sekcije. Član je Evropskog udruženja anesteziologa i Udruženja farmakologa Srbije. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, između ostalog zahvalčnice SLD-a za 2013. godinu i diplome istod društva za 2016. Trenutno je načelnik Službe za anesteziologiju sa reanimatologijom bolnice u Vranju.