26.02.2018

I pas čeka platu

Stiže mi neki dan dojava.

Iz jednog mestašceta u okolini Vranja.

Vele dojavljivači, direktor osnovne škole u tom malom mistu šampion je u zapošljavanju članova uže i šire familije, rođaka, prijatelja, kumova i svih koji mu se po genskim i intimnim vezama lepe za srce.

Malo mu je bilo što je svojevremeno zaposlio sebe, pa napredovao u službi, dogurao do direktorske fotelje i dobio veću platu, nego je „izvadio spisak“ i krenuo da rešava egzistencijalne probleme svojih intimusa.

Čim  je „došao na vlast“, primio je u kolektiv najpre suprugu, pa brata od tetke, potom svog sina, pa po osnovu kumstva jednu ženu koja mu je krstila decu.

Onda je potpisao rešenja za venčanu kumu njegovog sina i za snaju, a na kraju dokazao da ni zet nije dugme, zaposlivši i njega u školi koju, očito, doživljava kao svoju.

Na kraju, javljaju ovi, toliko je talentovan da je stigao da zaposli još dve žene na koje je, iz nekih razloga, posebno slab.

Koliko mi je poznato, Agencija za borbu protiv korupcije ovakve slučajeve žigoše, a postupak se završava agencijinom javnom preporukom za razrešenje direktora.

Naime, takvo ponašanje suprotno je članovima 27 i 32 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i predstavlja situaciju u kojoj prekršilac zakona "interesno pogoduje povezanim licima".

Agencija vodi postupak po službenoj dužnosti i to karakteriše kao „ugrožavanje poverenja građana i ponašanje protivno savesnom i odgovornom obavljanju javne funkcije“.

Funkcioner je u tim situacijama „dužan da izbegne sukob interesa“.

Problem je što preporuke Agencije nisu obavezujuće, pa ministarstvo ovakve postupke može, ali i ne mora da sankcioniše.

Još ako je diša član vladajuće partije, a obično jeste, onda ništa.

Da li je dotični direktor sve ovo znao ili ne, da li je čuo za Agenciju za borbu protiv korupcije i sukob interesa, nije poznato ni nama, ni dojavljivačima.

U svakom slučaju „opravio“ je sve po spisku, ostalo je valjda još jedino da školi da svoje ime.

I da zaposli svog psa da u noćnim satima čuva školsku zgradu.

Možda onda u ministarstvu i čuju za njega.