Društvo

19.06.2020 12:28 » 13:06
Foto promo Grupa 484

Obeležava se Svetski dan izbeglica

- Nastavićemo da se zalažemo da potrebe ljudi budu na prvom mestu u politikama koje se tiču osoba koje traže međunarodnu zaštitu, za politike koje...