Zlato vredno milijardu dolara pronađeno u bosilegradskom i pčinjskom kraju

Vranje - Kompanija sa sedištem u Kanadi "Medgold risorses" saopštila je da je pronašla preliminarne rezerve od gotovo sedam miliona tona rude (više od 19,3 tona zlata) procenjene na više od milijardu dolara na potezu južne Srbije.

Oni su najavili izradu preliminarne studije izvodljivosti, koja bi te rezultate trebalo i da potvrdi.

Kako je ustanovljeno, sadržaj zlata na tom mestu, u proseku, iznosi oko tri grama po toni.

Primera radi, ležišta sa gramom zlata po toni, ako je prate odgovarajuće količine rude, smatraju se profitabilnim.

Medgold je u istraživanju rudnog bogatstva pod nazivom Projekat Tlamino, pronašao i sloj rude od 40 metara, koji sadrži 8,32 grama zlata po toni i gotovo nevervatna 193 grama po toni srebra.

Lokacija se nalazi na granici sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, a kanađani su pokrenuli "Preliminarnu ekonomsku procenu (PEA)" za zlato i srebro u okviru takozvanog Projekta "Tlamino".

Kako javlja dopisnik agencije MIA, cilj ove studije je da postavi okvire za održivu ekonomiju projekta.

Kompanije sa sedištem u Britaniji Adison majning servisis i Bara konsalting postavljene su za vođe PEA i metalurških istraživanja, Rič partners limited, takođe iz Velike Britanije, angažovana je da pruža smernice u oblastima specifikacije koncentrata i marketinških termina, dok će metalurške testove izvoditi kanadska ALS Metalurgija.

Projekat Tlamino sastoji se od dve dozvole za istraživanje – Donje Tlamino i Surlica-Dukat, a svaka obuhvata oko 100 kvadratnih kilometara.

Medgold je, prema sporazumu sa kanadskim Fortuna silverom, koji u Argentini razvija i projekat otvaranja rudnika zlata Lindero, obavezan da u dalja istraživanja ove oblasti investira osam miliona dolara.

Prema tom sporazumu, Fortuna bi, u zamenu za finansiranje geoloških istraživanja na jugu Srbije, mogla da stekne 70 procenata vlasništva u Projektu Tlamino.

Donje Tlamino je naselje u opštini Bosilegrad, a Surlica se nalazi na području opštine Trgovište.

40 KILOMETARA JUGOISTOČNO OD VRANJA

Medgold trenutno ima pet istražnih prava u blizini Opštine Bosilegrad koja pokrivaju približno 470 kvadratnih kilometara. Dva istražna prava nalaze se u sklopu projekta "Tlamino". taj potez istražuje se zajedno sa strateškim partnerom Fortuna Silver Mines, dok ostale tri čine projekat "Ljubata". Tlamino projekat se sastoji od istražnih prava Donje Tlamino i Surlica Dukat i obuhvata oblast od 192 kvadratna kilometra. Na Donjem Tlaminu se nalaze lokacije Barje i Liska, kao i deo lokacije Karamanica, dok se pod istražnim pravom Surlica Dukat nalazi lokalitet Karamanica. Celina koju čine 5 susednih istražnih prava nalazi se u okviru Srpsko-makedonske mase (SMM), pojasa stena kontinentalnog porekla koji se kroz Srbiju, preko Severne Makedonije i Bugarske pruža i u Grčku. On je u Srbiji paralelan sa Karpato – Balkanidima koji obuhvataju i Timočki magmatski kompleks (TMC), u kome se nalaze brojna porfirska i epitermalna ležišta bakra i zlata. Pet istražnih područja predstavljaju jedinstvenu celinu i nalaze se uz granicu sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, oko 40 kilometara jugoistočno od Vranja. Izgrađena su od paleozojskih metamorfisanih sedimenata, uključujući kalkšiste i mermere, u koje se utisnula serija oligo-miocenskih porfiritskih felzičnih dajkova, pri čemu je sve mestimično pokriveno mladim aluvijalnim sedimentima. Kontaktne zone između dajkova i okolnih stena predstavljaju najčešću lokaciju mnogih poznatih pojava obojenih i plemenitih metala u okviru istražnih prostora.

Najnovije vesti