ZAVOĐENJE REDA u zgradi Gradske uprave

U skladu sa odlukom Gradske uprave Vranja o primeni novih metoda u zaštiti i bezbednosti imovine i zaposlenih, kao i zbog efikasnije organizacije rada svih odeljenja i službi, u holu Gradske uprave ispred šaltera Pošte „Vranje 5“ uspostavljen je jedinstveni red čekanja.

Na zvaničnom, gradskom sajtu piše da je to urađeno "u skladu sa metodologijom praćenja kvaliteta u poštanskom saobraćaju".

Namera je Gradske uprave da se u narednom periodu rad sa strankama intenzivira u Uslužnom centru, koji je, pored drugih, dopunjen sa još dva šaltera Lokalne poreske administracije i Katastra nepokretnosti.

Ove službe inače i imaju najveću frekventnost u radu sastrankama.

"Pomenute aktivnosti imaju za cilj podizanje kvaliteta usluga Gradske uprave i lakši pristup u ostvarivanju osnovnih prava svih građana Vranja", obrazlaže se na gradskom sajtu.

Najnovije vesti