Za sada ništa od vranjskog tendera za prelezak na grejanje gasom i biomasom

Javni poziv u kojem Grad Vranje traži privatnog patnera za prelazak grejanja sa lož-ulja i mazuta na biomasu i gas i kojim je bilo previđeno da budu izgrađene dve nove kotlarnice, nije uspeo pošto su dve pristigle ponude ocenjene kao nepotpune i nisu ispunile tražene uslove, pa je tender obustavljen, prenose Južne vesti.

Grad je javnu nabavku vrednu 4,9 milijardi dinara raspisao krajem aprila, ali ni nakon dva meseca, koliko je konkurs za potencijalnog privatnog partnera bio otvoren, nije uspeo da nađe odgovarajuću firmu.

Kako piše u odluci o obustavi, konkurisale su dve beogradske firme Energy construction i Biomasa grupa, a obe ponude ocenjene su kao neodgovarajuće i neprihvatljive.

"Biomasa grupa nije dostavila bankarsku garanciju, a nisu bili popunjeni ni obrasci strukture cena, garantnih vrednosti, tehničkih karakteristika opreme i materijala, kao ni model ugovora i tehničko rešenje.

Druga firma nije dostavila Obrazac garantovanih vrednosti i to je bio razlog za odbijanje njene ponude.

"Obzirom da ponude nisu potpune i kao takve ne ispunjavaju tražene uslove, ne mogu se smatrati odgovarajućim i prihvatljivim“ , piše u odluci.

Na ovu odluku firme imaju rok za žalbu od 10 dana, a nakon toga Grad može ponoviti tender.

Podsećanja radi, tender je objavljen 28. aprila, a rok za podnošenje ponuda bio je 28. jun.

Projektom je bilo predviđeno da u prelazak grejanja sa lož-ulja i mazuta na biomasu i gas bude uloženo skoro 5 milijardi dinara za 30 godina, a planirano je da budu izgrađene dve nove kotlarnice.

Najnovije vesti