Za medije 20 miliona iz budžeta u 2020. godini

Na 194. sednici Gradskog veća Vranja, kojom je predsedavao gradonačelnik Slobodan Milenković, usvojen je Nacrt Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu koji je prosleđen Skupštini gradana razmatranje i usvajanje.

Doneta je i Odluka o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja, radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursa.

Za ovu namenu budžetom je planirano 20 miliona dinara, a tekst konkursa će biti objavljen nakon stupanja na snagu Odluke o budžetu grada za 2020. godinu.

Članovi Veća usvojili su i Tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2020. godinu, kao i Tekst javnog oglasa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za 2020 godinu.

Najnovije vesti