Vrhovni sud odbacio zahtev za zaštitu zakonitosti advokata Dejana Nikolića Kantara

Vrhovni sud Srbije, u veću sastavljenom od petoro sudija, odbacio je zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podnela advokatica Dunja Nikolić, branilac Dejana Nikolića Kantara iz Vranja, podnetog protiv dve pravnosnažne presude koje su u junu i avgustu prošle godine protiv njenog klijenta doneli vranjski Osnovni i Viši sud, saznaje Vranje News.

Reč je o presudama kojima je Nikolić oglašen krivim za krivično delo ugrožavanje sigurnosti (osuđen na zatvorsku kaznu od godinu i po dana).

Prvom presudom Osnovnog suda on je obavezan još i da sudu na ime paušala plati 10.000 dinara, troškove postupka od oko 70.500 dinara, oštećenim uposlenicima OK radija u Vranju Oliveri Vladković i Svetlani Ivanov 121.500 dinara, sve to u roku od petnaest dana od pravnosnažnosti presude.

Druga je presuda Višeg suda u Vranju iz avgusta prošle godine, kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Nikolićevih advokata Hristine Đorović i Milana Đorđevića, a prvostepena presuda potvrđena.

Protiv ovih presuda blagovremeno je bio podnet zahtev za zaštitu zakonitosti, preko Nikolićevog advokata, u kome se ukazivalo na bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede pojedinih članova Ustava i Evropske konvencije za ljudska prava, uz predlog da Vrhovni sud Srbije u Beogradu "ukine pravnosnažne presude i predmet vrati na ponovno odlučivanje".

Na sednici veća, Vrhovni sud je konstatovao da je zahtev Nikolićevog branioca nedozvoljen u odnosu na navodne povrede pobrojanih članova Ustava i Evrpske konvencije, odnosno da nema propisan sadržaj (jer se u zahtevu za zaštitu zakonitosti, kako je obrazloženo, "mora navesti razlog za njegovo podnošenje, uz koji se moraju dostaviti odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava").

Kako u zahtevu za zaštitu zakonitosti nije bilo takvih odluka, zahtev advokata, po oceni Vrhovnog suda, nema propisan sadržaj i zbog toga je zahtev odbačen.

Najnovije vesti

Foto ustupljena fotografija www.vecteezy.com Katar ponovo najbolji u Aziji »

Vranje - U Kataru je po osamnaesti put održan Azijski kup, smotra najboljih fudbalskih selekcija Azije. Ovo kontinentaln...