Vranju više od 4 miliona za uvođenje e-Uprave

Grad Vranje dobio je 4,1 milion dinara od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći s ciljem bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija, objavljeno je preko zvaničnog gradskog sajta.

To se čini radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa jedinicima lokalne samouprave.

Najnovije vesti