Vranjskom zdravstvu vozilo i oprema vredni više od 60.000 evra

Poseta Delegacije EU u Vranju završena je obilaskom Zdravstvenog centra, gde su zvanično uručene donacije Zavodu za javno zdravlje i Domu zdravlja.

Unapređenje zdravstvene zaštite podržano je donacijom za mikrobiološku laboratoriju ZZJZ ukupne vrednosti 21.200 evra, kao i finasiranjem rada dva stručna lica na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

- Zavod za javno zdravlje Vranje je od početka migrantske krize uključen u rad sa migrantima kroz poslove na održavanju higijene u prihvatnim centrima za migrante koje sprovodi i danas.

Pored toga delujemo preventivno na otklanjanju rizika za nastanak i širenje epidemije u slučaju migracionih kretanja - rekla je direktorka Svetlana Stojanović.

- Uključivanje migranta i izbeglica u sistem zdravstvene zaštite i način na koji su prihvaćeni kod lokalnog stanovništva predstavlja primer pozitivne prakse.

Zato EU podržava zdravstvene institucije i njihove usluge - rekao je Nikolas Bizel, šef operacije u delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

Zahvaljujući donaciji EU, Hitnoj službi Doma zdravlja obezbeđeno je potpuno opremljeno ambulantno vozilo u vrednosti od 40.000 evra.

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Jadranke Ajanović, ovo vozilo je značajno za pružanje zdravstvene zaštite i transport pacijenata prema Zdravstvenom centru i Klinikama u Nišu i Beogradu.

- Kompletna tehnička oprema pruža mogućnost zbrinjavanje najurgentnijih stanja kao što su primena kardio-pulmunalne reanimacije, za teško povređene pacijente, posebno migranata među kojima su i trudnice - rekla je Ajanović.

-Ova donacija je od velikog značaja za ceo Pčinjski okrug i kada je reč o migrantima i kada se radi o celokupnom lokalnom stanovništvu.

Višenamensko sanitetsko vozilo je od velike važnosti za sigurno i pravovremeno reagovanje na terenu i njime će se kvalitet zdravstvene usluge podići na viši nivo - izjavio je gradonačelnik Slobodan Milenković.

- Zajedno sa našim partnerima iz UN imamo za cilj da pojačamo kapacitete i da unapredimo kvalitet, efikasnost i dostupnost uslova u zdravstvu- dodao je Bizel na kraju.

Najnovije vesti