Vranje usavršava upravljanje javnim finansijama

Vranje, Osečina, Knjaževac, Užice, Paraćin i Sremska Mitrovica postali su gradovi i opštine pioniri u primeni PEFA metodologije na lokalnom nivou, koja služi za procenu i izveštavanje o prednostima i nedostacima sistema javnih finansija, korišćenjem kvantitavnih indikatora za merenje rezultata.

Dosadašnji izveštaji poslužili su kao osnova za planiranje aktivnosti u okviru RELOF projekta, sa ciljem da gradovi i opštine partneri unapređuju stanje sopstvenih lokalnih finansija, učeći jedni od drugih i dobijajući tehnički podršku projekta.

Posle tri godine, vreme je za ponovno sprovođenje procene stanja, koristeći PEFA metodologiju, koja je u međuvremenu i unapređena - kaže se na zvaničnom gradskom sajtu Grada Vranja.

Tim povodom, u sredu će u Beogradu biti održana radionica „Metodologija za procenu javnih rashoda i finansijske odgovornosti (skraćeno PEFA, od Public Finance and Financial Accountability) u lokalnim samoupravama u Srbiji“, kojoj će prisustvovati predstavnici lokalne samouprave Vranja.

Radionica se održava u okviru projekta Reforma lokalnih finansija - RELOF, čija je prva faza otpočela maja 2016. a završava se decembra ove godine.

Tokom 2015. izvršena je procena javnih rashoda i finansijske odgovornosti po PEFA metodologiji u Projekat RELOF finansira švajcarski Državni sekretarijat za ekonomsku saradnju (SECO), a sprovodi ga irsko-srpski konzorcijum koji čine kompanija GDSI i Maksima konsulting.

Osim ponovnog sprovođenja PEFA merenja, s ciljem da se dobiju informacije o sadašnjem stanju i eventualnom napretku, tokom maja i juna, u gradovima i opštinama partnerima, biće sprovedena i interna evaluacija projekta.

Rezultati oba merenja i analize, doprineće odluci o tome da li će projekat ući u drugu fazu, koja bi trebalo da traje još tri godine.

Najnovije vesti