Vranje u projektu Gastronomska mapa Srbije

Članovi Gradskog veća Zorica Jović i Mića Mladenović razgovarali su sa direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka dr Vukom Vukićevićem i njegovim saradnicima.

Na sastanku je bilo reči o budućoj saradnji Grada i Zavoda, pre svega u oblastima kulture, turizma i gastronomije.

Takođe, razgovaralo se i o učešću Vranja u projektu izrade „Gastronomske mape Srbije“ i promociji kulturoloških i turističkih potencijala našeg kraja.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka pružiće neophodnu logističku podršku projektu, koji će u značajnoj meri doprineti afirmaciji tradicionalnih vrednosti juga Srbije.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovan je 20. aprila 1967. godine zakonom, kao ustanova u oblasti kulture.

Osnivačka prava vrši i obezbeđuje Vlada Republike Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ustanova je kulture koja se bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike.

Prikuplja informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu.

Zavod ima pravo da svoje programe valorizuje i verifikuje na domaćem i stranom tržištu.

Najnovije vesti