Vranje u Nacionalnom registru investicionih lokacija

Osnivanjem Nacionalnog registra investicionih lokacija, grad Vranje, zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekat, ima svoje investicione lokacije na digitalnoj platformi Republičkog geodetskog zavoda.

Aplikaciji se može pristupiti putem OVOG LINKA.

Kao deo aktivnosti vezanih za učešće grada na projektu, sprovedena je studijska poseta Kraljevini Švedskoj.

"Studijska poseta Stokholm (opštine Naka i Valentuna) i gradu Jevle, gde je sedište projektnog partnera Lantmäteriet, imala je za cilj uspešnu razmenu stečenih znanja i iskustava u načinu izrade planske dokumentacije i dobijanja građevinske dozvole, unapređenja procesa u radu JLS putem digitalizacije i otvorenih podataka i podizanja svesti opštinskog menadžmenta o saradnji sa drugim opštinama.

Podsećanja radi, u okviru projekta Unapređenje poslovne klime u Srbiji, koji je podržan od Republičkog geodetskog zavoda, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet, Grad Vranje je krajem 2019. godine odabran kao pilot grad u ovom projektu.

Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog registra investicionih lokacija putem digitalne platforme.

Potencijalni investitori mogu na ovaj način da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju.

Aplikacija omogućava pretraživanje po više parametara kako bi potencijalni investitor sagledao u potpunosti sve lokacije koje su mu od interesa.

Navedeni projekat predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja elektronske uprave Republike Srbije, doprinosi jačanju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i ekonomije zasnovanoj na znanju i inovacijama.

Najnovije vesti

Foto ilustracija UC Od petka skuplje cigarete »

Vranje - Nakon što je Vlada Srbije povećala akcize na cigarete za dinar i po, počele su spekulacije o tome kada će pušač...