Vranje obeležava Nacionalnu nedelju dojenja: Majčino mleko je mnogo više od ishrane

U Vranju i Srbiji Nacionalna nedelja promocije dojenja, pod sloganom "Dojenje je naša zajednička odgovornost", obeležava se četrdesete nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine to je period od 3. do 10. oktobra.

Prethodne godine na kampanju povodom obeležavanja Svetske i Nacionalne nedelje dojenja je znatno uticala pandemija COVID- 19; ograničenje okupljanja kao i opterećenje zdravstvenog sistema ograničili su rad savetovališta za trudnice i škola roditeljstva, a ove godine nedelja dojenja usmerena je na povezivanje svih aktera za podršku dojenju na svim nivoima.

"Pandemija COVID-19 imala je pozitivne i negativne efekte na dojenje.

Roditelji su više vremena boravili kod kuće i imali vremena da se usredsrede na brigu o svojoj deci.

S druge strane dolazilo je do razdvajanja pozitivnih majki i beba kako bi se sprečilo prenošenje virusa u početku pandemije.

Aktuelne preporuke Svetske zdravstvene organizacije (SZO) glase da se majke za koje se sumnja da su zaražene ili jesu obolele od Kovida-19 podstiču na dojenje ili da nastave da doje", navode iz Centra za prevenciju Doma zdravlja u Vranju.

Ciljevi ovogodišnje nedelje dojenja su: informisati (kontinuirano informisati javnost o pozitivnom uticaju podrške dojenju; lako dostupna, najnovija naučna dostignuća i informacije zasnovane na dokazima, majkama i porodicama omogućiće lakše odluke i prevazilaženje poteškoća koje mogu uticati na dojenje), osigurati (osigurati jedinstvene usluge koje nude podršku 24 časa/7dana u nedelji - Telefonsko savetovalište Halo Beba u Službi Polivalentne patronaže u Vranju 017/414-581 kontinuirano radi na podršci majkama da doje svoju decu i podsticanju ostalih članova porodice da podrže majke u ovim naporima), povezati (saradnja sa pojedincima i organizacijama koje pružaju podršku dojenju kako bi se podigla svest u društvu da je majčino mleko standard u hranjenju odojčadi) i podsticati (niska stopa dojenja je javnozdravstveni problem, a ne izbor načina života; zdravstveni sistem promoviše dojenje kao zdrav životni stil, a na nacionalnom nivou obezbeđena je zakonska zaštita majki i roditelja tokom porodiljskog odsustva).

"Svi zajedno možemo mnogo da postignemo da trudnice i majke koje doje imaju adekvatnu podršku, a svako od nas, kao pojedinac, u svom okruženju može da utiče na podizanje svesti o ogromnom značaju dojenja.

Majčino mleko je potreba svakog novorođenčeta, odojčeta i deteta do navršene druge godine.

Ne samo sastav već je i količina mleka prilagođena uzrastu deteta i njegovim potrebama i zato majčino mleko predstavlja standard ishrane.

Majčino mleko sadrži sve što je potrebno za fizički, psihički, socijalni, emocionalni i saznajni razvoj, razvoj svih čula (vid, miris, sluh, dodir, ukus) i inteligencije (govora i jezika) i štiti od mnogih infekcija i alergija.

Dojenje je mnogo više od hranjenja. To je proces uzajamnosti.

Pet načina podrške

• Ohrabrite majku da doji.
• Pomozite majci sa bebom između podoja kako bi mogla da se odmori ili odspava.
• Pomozite majci tako što ćete pripremiti hranu bogatu energijom, vitaminim ai mineralima kako bi imala dovoljno mleka.
• Odmenite majku u obavljanju kućnih poslova.
• Podržite majku da pohađa školu roditeljstva i da nauči više o prednostima dojenja.

Sisanjem, osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije.

Novorođenče treba da bude na majčinim grudima odmah posle porođaja kao prirodni nastavak spone majke i deteta.

Prvi podoj trebalo bi da bude odmah posle porođaja jer je novorođenče već tada spremno da sisa (sisa šaku ili okreće glavu kako bi pronašlo grudi – urođeni refleks).

Stavljanjem novorođenčeta na grudi uspostavlja se kontakt koža na kožu odmah po rođenju, podstiče se stvaranje mleka u dojkama i čini lakšim kasniji proces dojenja.

Prednosti dojenja

Prednosti dojenja za novorođenče/odojče:

• Obezbeđuje pravilan rast i razvoj
• Podstičerazvoj i sazrevanje odbrambenog sistema
• Smanjuje rizik od gojaznosti
• Podstiče razvoj inteligencije
• Štiti od mnogih bolesti i infekcija
• Smanjuje rizik od dijareje
• Smanjuje rizik od pojave alergija
• Smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Prednosti dojenja za majku:

• Pomaže u uspostavljanju bliskog kontakta sa detetom
• Štedi vreme i besplatno je
• Daje priliku da se majka odmori dok hrani bebu
• Smanjuje rizik od pojave dijabetesa tipa 2
• Smanjuje rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti
• Smanjuje rizik od pojave malignih oboljenja dojke i jajnika
• Smanjuje rizik od postporođajne depresije
• Smanjuje rizik pojave anemije.

Posebno je važna podrška zaposlenim majkama koje zbog prirode posla kojim se bave moraju da se vrate na posao vrlo brzo nakon porođaja.

Ovim majkama bi poslodavci trebalo da omoguće da doje na radnom mestu.

Istovremeno važno je usvojiti javno zdravstvene politike koje ohrabruju žene da doje na radnom mestu i u javnosti.

Kako bi se obezbedila optimalna ishrana odojčeta važno je i ograničiti marketing zamena za majčino mleko", navodi se u promo materijalu.

Uključeno više od 170 zemalja sveta

Svetska nedelja dojenja svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) inicirala je ovu kampanju kako bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine pažnja je usmerena na različite teme od značaja za dojenje. Zvaničan datum Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije datume u njihovim zemljama. U našoj zemlji Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine obeležićese u perioduod 3. do10. oktobra pod sloganom "Dojenje je naša zajednička odgovornost". Ciljevi Svetske nedelje dojenja za 2021. godinu su informisati stanovništvo o značaju dojenja, uvrstiti dojenje u javno zdravstvenu politiku i programe, stvarati partnerstvo sa pojedincima i organizacijama i podsticati praksu dojenja.

Najnovije vesti