Vranje dobija javni budžetski portal

Grad Vranje je u okviru prvog Javnog poziva za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama u okviru Programa EU Exchange 6, izabran za realizaciju paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata koji je realizovan tokom 2022. i 2023. godine.

Pored toga izabran je i za dodatnu podršku tj. za izradu budžetskog portala, koja podrazumeva dodelu hardverske opreme za podršku radu portala, kao i instalaciju softvera i obuku korisnika i administratora portala.

Javni budžetski portal (JBP) predstavlja sistem elektronskog izveštavanja za Skupštinu LS, građane i ostale zainteresovane strane u cilju njihovog informisanja o procesu pripreme i izvršenja lokalnog budžeta.

Reč je o platformi koja omogućava članovima lokalnog parlamenta, građanima i svim zainteresovanim stranama da prate pripremu i izvršenje lokalnog budžeta, pružajući informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi novog.

Javni budžetski portal, takođe, kombinuje budžetske informacije sa različitim alatima, vestima, anketama.

Ova softverska aplikacija, koja ima svoju javnu prezentaciju na veb stranici LS, počiva na povezanosti, uvozu osnovnih budžetskih podataka iz materijala koje, inače, priprema i/ili kontroliše organizaciona jedinica za finansije.

Tim povodom u Vranju su boravili predstavnici Stalne konferencije gradova i opština Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje i Nedeljko Đurić, savetnik za planiranje i kapitalne projekte, koji su održali obuku korisnika i administratora portala i omogućili instalaciju budžetskog portala.

Sastanku i obuci prisustvovali su gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić i predstavnici Odeljenja za budžet i finansije Grada Vranja.

EU Exchange 6

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Najnovije vesti