Vranjanac Boban Stojiljković Đura oslobođen optužbe za oružje

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je okrivljenog Bobana Stojiljkovića Đuru iz Vranja oslobodilo od optužbe, usled nedostatka dokaza, da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. KZ.

Kako je objavljeno na sajtu Apelacionog suda u preostalom, oslobađajućem delu, "prvostepena presuda je potvrđena".

Istom presudom Darko Šarić u Specijalnom sudu osuđen na 15 godina zatvora kao "organizator grupe koja se tereti za krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine".

Na istu kaznu zatvora osuđen je i Goran Soković, koji je u bekstvu i kojem se sudilo u odsustvu, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Šarić je u pritvoru od predaje srpskim vlastima 18. marta 2014. godine, a prethodno je bio pet i po godina u bekstvu.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća i održanog pretresa, dana 12. juna 2020. godine donelo je presudu Kž1 Po1 22/19 kojom je "preinačilo prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o kaznama, i to tako što je zbog izvršenja po jednog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 2. KZ („Službeni Glasnik RS“ broj 85/05)".

PRESUDA OSTALIM ČLANOVIMA GRUPE

- okr. Željka Vujanovića na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina,
- okr. Marka Pandrca i Boška Nedića na kazne zatvora u trajanju od po 12 godina i 6 meseci,
- okr. Nikolu Dimitrijevića na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina,
- okr. Nenada Novakovića, Petra Obradovića i Milana Milovca na kazne zatvora u trajanju od po 11 godina,
- okr. Darka Tošića, Nebojšu Sretenovića i Rodoljuba Radulovića na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina,
- okr. Mihajla Đoković, Borislava Tunjića i Živka Sibinskog na kazne zatvora u trajanju od 9 godina i 6 meseci,
svedoka saradnika Draška Vukovića na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, svedoka saradnika Nebojšu Joksovića na kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci i svedoka saradnika Radana Adamovića zbog izvršenja navedenog krivičnog dela i krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci;
- preinačilo prvostepenu presudu i zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja odbilo optužbu prema okr. Marku Daboviću, Nenadu Novakoviću i svedoku saradniku Drašku Vukoviću za izvršenje po jednog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 355, stav 2. KZ;
- preinačilo prvostepenu presudu i okr. Miloša Cajića zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 2. KZ osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina i 6 meseci - „Službeni Glasnik RS“ broj 85/05 (po nalaženju Apelacionog suda osnovano je žalbama osporena pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u delu koji se odnosi na učešće ovog okrivljenog u događaju u Brazilu tokom 2008. godine, koje mu je stavljeno na teret optužnicom, te se nalazi da je izveden pogrešan zaključak da su navodi optužbe u ovom delu dokazani);
- preinačilo prvostepenu presudu i zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja prema okr. Marku Račiću i Vladimiru Račiću odbilo optužbu da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 5. KZ, te, usled nedostatka dokaza, oslobođeni od optužbe da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 2. KZ.

- Po nalaženju Apelacionog suda činjenična utvrđenja prvostepenog suda neosnovano su osporena izjavljenim žalbama.

Međutim, prvostepeni sud je kvalifikujući krivično-pravne radnje okrivljenih povredio krivični zakon kada ih je pravno kvalifikovao kao produženo krivično delo koje je izvršeno u saizvršilaštvu zbog čega je prvostepena presuda u tom delu preinačena s obzirom na to da se kod onih radnji izvršenja koja znače trajnu delatnost, što je u konkretnom slučaju, sukcesivnim preduzimanjem više takvih radnji ostvaruje samo jedno krivično delo, ali i da je za postojanje krivičnog dela dovoljno da je preduzeta i samo jedna takva radnja.

Kod odluke o kaznama u odnosu na okrivljenog Darka Šarića kao olakšavajuća okolnost je cenjeno da je porodičan čovek, a kao otežavajuća okolnost kriminalna aktivnost kojom je ostvarena organizacija na planetarnom nivou koja je kroz kontinuirane aktivnosti baratala sa, kao što je tokom postupka nesporno utvrđeno velikim količinama opojne droge kokain, pritom se imao u vidu i njegov raniji život, ali nije uzeto u obzir prilikom odmeravanja kazni.

Imajući u vidu značaj otežavajućih okolnosti koje je utvrdio na strani ovog okrivljenog olakšavajuće okolnosti nisu mogle biti od takvog značaja da bi to dovelo do blaže kazne od maksimalno zaprećene zakonom, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

U odnosu na okrivljenog Gorana Sokovića ranija neosuđivanost je cenjena kao olakšavajuća okolnost, a kao otežavajuća okolnost velika količina kriminalne aktivnosti koja znatno prevazilazi onu koja je inače potrebna da bi se ostvarila obeležja bića krivičnog dela, te da su kriminalne aktivnosti ovog okrivljenog preuzimane na teritroji više država i kontinenata.

Imajući u vidu značaj otežavajućih okolnosti koje postoje na njegovoj strani, utvrđena olakšavajuća okolnost nije od takvog značaja da bi dovela do blaže kazne od maksimalno zaprećene zakonom, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Ceneći na strani okr. Željka Vujanovića kao olakšavajuće okolnosti porodične prilike, da je neosuđivan, te da je delimično priznao izvršenje krivičnog dela i time doprineo rasvetljavanju činjeničnog stanja, te korektno držanje pred sudom, a kao otežavajuću okolnost količinu kriminalne aktivnosti koja znatno prevazilazi onu koja je inače potrebna da bi se ostvarila obeležja bića krivičnog dela, Apelacioni sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina - navodi se na sajtu Apelacionog suda.

Nije objašnjeno zbog čega je Apelacioni sud čekao više od četiri meseca da detaje presude saopšti javnosti.

Najnovije vesti