Vršnjačka edukativna radionica: Podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju

Vršnjačka edukativna radionica za mlade sa temom Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja, održana je u sali Načelstva Pčinjskog upravnog ookruga u Vranju.

Radionicu je vodila Slavica Nikolić, samostalna savetnica u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je prisutne najpre podsetila da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa Populacionim fondom UN u Srbiji, u 2022. godini započeo lokalnu kampanju Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu po gradovima u Srbiji.

"U ovoj godini nastavljamo sa ovom kampanjom, akcenat stavljamo na mlade i na njihovo učešće.

S obzirom na to da su mladi najzastupljeniji u digitalnom prostoru, pokušaćemo da ih uključimo kako bi oni na što bolji način preneli svojim vršnjacima znanje o ovim fenomenima, njihovim posledicama, kao i o načinima na koji mogu da se zaštite.

Cilj kampanje je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju počinjenom posredstvom tehnologije i njegovim posledicama.

Održane su prve dve radionice, u Kragujevcu i Bujanovcu, a treća je ovde u Vranju.

U septembru će se nastaviti radionice.

Reč je o preostale tri, koliko je planirano ovom kampanjom u 2023. godini", istakla je Nikolić.

N.G.

Rad Vranje News-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Najnovije vesti