Više od 5 odsto Vranjanaca ima neki invaliditet

Oko 5,4 odsto populacije u Vranju ima neki invaliditet, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Kako prenosi Slobodna reč, ovi podaci deo su šire statistike iz Popisa stanovništva 2022. godine.

Konkretno ove tiću se statusa invaliditeta i vrste problema osoba sa invaliditetom.

Oni pokazuju da na području grada Vranja živi 3.764 osoba sa invaliditetom, a da je status nepoznat za 998 stanovnika.

Od ovog broja najviše je starijih od 65 godina (2.507 građana).

Slede osobe koje imaju između 60 i 64 godina (378), invaliditet imaju 454 osobe starosti između 50 i 59 godina, a potom slede osobe uzrasta između 30 i 49 godina (272).

Mlađih od 30 sa invaliditetom je oko 140, tačnije 67 osoba uzrasta od 20 do 29 godina, 31 osoba uzrasta od 15 do 19 godina i mlađih od 15 sa invaliditetom ima 55.

Pribavljeni podaci se ne odnose na decu mlađu od dve godine.

Za decu starosti od dve do četiri godine postavljena su pitanja samo za vid, sluh i hodanje, dok je za lica starosti pet i više godina, pitanje postavljano u celosti.

"Podaci o invaliditetu dobijeni su na osnovu odgovora ispitanika na pitanja o tome da li imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog problema sa vidom (i pored upotrebe naočara), sluhom (i pored upotrebe slušnog aparata), hodom ili penjanjem stepenicama, pamćenjem/koncentracijom, samostalnošću pri odevanju, ishrani i održavanju lične higijene i komunikacijom (govor, međusobno razumevanje lica i okoline)", navodi se u izveštaju RZS.

Prilikom prikupljanja podataka o invaliditetu, korišćen je sociološki pristup prema kome osoba može smatrati da, i pored postojanja određenog zdravstvenog problema, nema poteškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod kuće, u školi ili na poslu, zahvaljujući podršci okoline, korišćenju odgovarajućih pomagala i slično, dodaje se.

Najnovije vesti