Usvojeni izveštaji o radu gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave

Na 204. sednici Gradskog veća usvojeni su izveštaji o radu gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave za 2019. godinu, kao i Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Vranja za 2019. godinu.

Svi izveštaji biće prosleđeni Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Usvojen je i Nacrt Lokalnog operativnog plana odbrane od poplava na području grada za vode II reda u 2020. godini.

Članovi Veća usvojili su i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o akustičnom zoniranju i merama za zaštitu od buke na teritoriji grada, kao i Nacrt Odluke o postavljanju i održavanju javnih dečjih igrališta u svojini grada.

Prema rečima gradske većnice Zorice Jović, grad Vranje kao vlasnik javnih dečjih igrališta, prema predlogu Odluke, poslove održavanja igrališta poverava JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja.

Gradsko veće usvojilo je i Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o materijalnoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Vranja, koja se odnosi na porodice sa duplim blizancima i trojkama, a usvojen je i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi.

Takođe, na današnjoj sednici Gradskog veća prihvaćen je Predlog Odluke za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa udruženjima iz oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2020. godini.

Komisija je dala predlog i ocenila da se podrže 32 projekta, a ukupan iznos koji je budžetom predviđen za ovu namenu je 14 miliona dinara.

Usvojen je i Predlog Odluke o dodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2020. godinu, za koje je izdvojeno 9.250.000 dinara.

Konkursom su podržana 32 projekta.

Najnovije vesti