Upis manjina u poseban birački spisak

Na osnovu poziva Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave Vranje vrši upis pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak.

Na ovaj način pripadnici nacionalnih manjina stiču pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će biti održani 4. novembra ove godine.

Upis u poseban birački spisak može se obaviti u Uslužnom centru u kancelariji br.8, na osnovu lično popunjenog zahteva građana i očitane lične karte, svakog radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.30 časova.

Nacionalni saveti su tela preko kojih nacionalne manjine najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Upis i promene moguće su sve do 19. oktobra, kada se zaključuje poseban birački spisak.

Najnovije vesti