Udruženje CDI izradilo Mapu puteva i prepreka za osobe sa invaliditetom

Centar za društvene integracije (CDI) u Vranju realizovao je projekat "Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom", saopšteno je iz ove organizacije.

Projekat predstavlja istraživanje koje u osnovi oslikava stanje fizičke pristupačnosti državnih organa, javnih službi i institucija u gradu Vranju osobama sa invaliditetom, radi daljeg planiranja unapređenja stanja u toj oblasti.

Reč je o ustanovama Gradska uprava, sudovi, biblioteka, Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Zdrabstveni centar Vranje itd.

- Osnovni cilj brošure je da se podigne svest javnosti o realnim mestima pristupačnosti i preprekama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

U okviru projekta mapirani su objekti i izrađeni upitnici o pristupačnosti za svaki mapiran objekat pojedinačno.

Brošura će koristiti osobama sa invaliditetom kao svojevstan vodič za objekte, institucije i ustanove prilagođene za njihovo nesmetano kretanje - navode iz CDI.

Brošura je, naglašava se u saopštenju, podeljena članovima Udruženje multiple skleroze Pčinjskog okruga u Vranju, članovima Udruženje osoba sa paraplegijom, članovima Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje, građanima, članovima NVO, medijima.

- Od ove 21 ispitane institucije i ustanove na teritoriji Grada Vranja, njih 13 radno angažuje osobe sa invaliditetom; a ukupno su zaposlena 43 lica.

Međutim, nijedna institucija nema lice koje poznaje znakovni jezik i koje može biti tumač u korespodenciji sa osobama sa oštećenim sluhom osim Zdravstvenog centra Vranje.

Takođe, samo Gradska uprava Grada Vranja ima instalirane zvučne signale kao pomoć slepim i slabovidim osobama tokom boravka u prostorijama GU.

Većina ovih značajnih institucija nema obezbeđena posebna parking mesta, niti "rampe" na ulasku u objekte.

Ustanove čiju su prostorije smeštene po spratovima, sa veoma malim izuzetkom, nemaju liftove.

Zdravstveni centar Vranje jedina je ustanova koja ima tumača za znakovni jezik.

Na teritoriji Grada Vranja u nadležnosti JKP Parking servis postoji 30 parking mesta namenjenih osobama sa invaliditetom.

Od javnih institucija najviše zaposlenih osoba sa invalitetom ima JKP Komrad 8, a potom i JP Vodovod 5, dok ZC Vranje ima čak 20 zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Brošuru "Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditeto" možete pogledati ako kliknete OVDE.

Najnovije vesti