Udar 2019: Uspešna bojeva vežba Četvrte brigade Kopnene vojske

Vranje/Pasuljanske livade - Ministar odbrane Aleksandar Vulin, u pratnji zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije general majora Petra Cvetkovića i komandanta Kopnene vojske general potpukovnika Milosava Simovića, prisustvovao je u sredu taktičkoj vežbi sa bojnim gađanjem "Udar 2019" koju su izveli pripadnici Četvrte brigade Kopnene vojske na vojnom kompleksu "Pasuljanske livade".

Ministar Vulin, nakon uspešno izvedene vežbe, naglasio je da su prisutni imali priliku "da se uvere koliko su pripremljeni i obučeni pripadnici artiljerije i naših oklopnih jedinica".

- Mogli smo da vidimo da je svaki pripadnik Vojske Srbije uvek spreman i visoko motivisan da ispuni svaki svoj zadatak.

Vojska podjednako poklanja pažnju svim svojim elementima, svim svojim rodovima i vidovima, ali svakako mora da vodi računa da svaki od njenih vidova i rodova bude i podjednako modernizovan, savremen i da njegovi pripadnici budu visoko motivisani.

Vojska Srbije pokreće velike napore kada je u pitanju modernizacija naših oklopnih jedinica, ali i naše artiljerije i iznad svega vodi računa da svaki naš pripadnik bude zadovoljan, siguran i visokomotivisan – naglasio je ministar Vulin.

Svi pripadnici Vojske Srbije, istakao je ministar odbrane, "u stanju su da sprovedu baš sve svoje zadatke".

Rukovodilac taktičke vežbe sa bojevim gađanjem "Udar 2019" major Ljubiša Micić, komandant 46. tenkovskog bataljona istakao je da je vežba realizovana po temi "Tenkovska četa u napadu".

- Tenkovske posade su uvežbane i osposobljene za izvršavanje namenskih zadataka.

Pred vežbu izveli smo više gađanja na vojnom kompleksu "Orešac", kao i ovde na "Pasuljanskim livadama" i ova vežba je bila vrhunac obučavanja 2. tenkovske čete – istakao je major Micić.

Na vežbi "Udar 2019" učestvovao je i poručnik Nikola Jovanović, komandir 3. tenkovskog voda, koji je naglasio da su se za ovu vežbu pripremali tokom cele godine.

- Obučavali smo tenkovske posade u kasarni, na poligonima, a ovo je danas bila kruna našeg obučavanja.

Taktički i vatreni deo je odličan uprkos svim meteo uslovima i zadovoljan sam mojim tenkovskim posadama i mojim tenkovskim vodom koji je izveo gađanje za odličnu ocenu – naglasio je poručnik Jovanović.

ČETVRTA BRIGADA KoV

Četvrta brigada kopnene vojske, sa sedištem u Vranju, namenjena je za izvršavanje misija i zadataka Vojske Srbije kroz razvijanje i unapređivanje operativnih sposobnosti i dostizanje potrebne raspoloživosti snaga za izvođenje operacija i pružanje pomoći civilnim vlastima prilikom prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća. Četvrta brigada kopnene vojske sastoji se od pešadijskih, oklopnih, mehanizovanih, artiljerijskih i artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD, inžinjerijskih, logističkih i jedinica veze. U njenom sastavu su komanda brigade i 11 jedinica ranga bataljona/diviziona. Jedinice su stacionirane u Vranju i Bujanovcu. Komandant Četvrte brigade kopnene vojske je brigadni general Slobodan Stopa. Četvrta brigada kopnene vojske formirana je 30. juna 2007. godine od 78. motorizovane brigade i delova 549. motorizovane i 52. mešovite atiljerijske brigade. Svečanost povodom formiranja Četvrte brigade Kopnene vojske održana je u kasarni "Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog" u Vranju, koja nosi ime slavnog vranjskog puka, jedinice čije tradicije nastavlja Četvrta brigada. Dan Četvrte brigade kopnene vojske obeležava se 31. januara. Tog dana 1878. godine, Vranje je oslobođeno od otomanskog ropstva.

Izvor vs.rs

Nišandžija na tenku M-84 desetar Miroslav Tasić, kaže da je u službi u Vojsci Srbije više od decenije i da je za to vreme ispalio više od 130 projektila.

- Danas sam imao četiri pogotka.

Svi smo zadovoljni rezultatom koji smo postigli imajući u vidu vremenske uslove u kojima smo gađali – naglasio je desetar Tasić, dodajući da su u sredu imali priliku da pokažu ono što su tokom obuke savladali.

Vežbu "Udar 2019" pripadnici 2. tenkovske čete 46. tenkovskog bataljona Četvrte brigade kopnene vojske izveli su po temi "Tenkovska četa u napadu", a pripadnici 1. samohodne haubičke artiljerijske baterije 43. samohodnog haubičkog artiljerijskog diviziona po temi "Baterija u podršci tenkovske čete u napadu".

Cilj vežbe je da se unapredi obučenost komandi i jedinica u pripremi, organizovanju i izvođenju napadne operacije, kao i za izvršavanje dodeljenih vatrenih i taktičkih zadataka.

Na vežbi je učestvovalo više od 200 pripadnika Četvrte brigade kopnene vojske i 20 borbenih vozila.

Najnovije vesti

Foto Vranje News Komrad: Pijace otvorene za vikend »

Zelene pijace na području grada Vranja radiće u subotu i nedelju 15. i 16. avgusta, saopšteno je iz Javnog komunalnog pr...