U Vranju projektuju budžet za 2023. godinu

Odeljenje za budžet i finansije grada Vranja izradilo je Uputstvo za pripremu nacrta Odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu, saopšteno je iz Gradske uprave.

To je, kako se kaže, urađeno u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

"Uputstvo sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametere na osnovu kojih se izrađuje Predlog finansijskog plana za 2023. godinu i naredne dve fiskalne godine.

Direktni korisnici budžeta su odgovorni da uputstvo sa odgovarajućim obrascima dostave indirektnim korisnicima budžeta u svojoj nadležnosti.

Predlog finansijskog plana za budžetsku i naredne dve godine treba dostaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na gradskom sajtu www.vranje.org.rs, u delu Budžet 2023. i u Odeljenju za budžet i finansije", navodi se u saopštenju.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora i overen pečatom.

Mora sadržati pisano obrazloženje za svaku vrstu rashoda sa navedenom pravnom osnovom i izvorom finansiranja, kao i ciljeve i indikatore za svaku programsku aktivnost i projekat.

U skladu sa budžetskim kalendarom, rok za dostavu predloga finansijskih planova je 1. septembar 2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za budžet i finansije, na telefon 017/402309 ili mejl [email protected]

"Takođe, svi korisnici budžetskih sredstava budžeta grada Vranja u obavezi su da Izveštaj o učinku programa ostvarenih u toku prvih šest meseci tekuće godine dostave na obracu koji se nalazi na sajtu grada, Odeljenju za budžet i finansije do 1. septembra 2022. godine zajedno sa Predlogom finansijskog plana za 2023. godinu", navode iz Gradske uprave.

Najnovije vesti